Diseminare

 • Pliante şi Postere
  1. Pliante Proiect VccSSe (Anul I)
              
  2. Poster Proiect VccSSe (Anul I)
  3. Poster Proiect VccSSe (Anul III)
  4. Semn de carte Proiect VccSSe
  5. Calendar VccSSe
 • Articole apărute în presă
  1. Articole apărute în ziarele locale din judeţul Damboviţa referitoare la lansarea activităţilor proiectului (cu ocazia primului meeting de coordonare, Târgovişte, România, 11-15 Ianuarie 2007)
   • Sambătă, 13 Ianuarie 2007 - articol publicat în "Dâmboviţa", pagina 3, Secţia: Educaţie: "Educaţia interculturală, necesară europenizării României", realizat de Elena Alexandra OPRESCU"; Articolul poate fi vizualizat şi la adresa http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=34&p2_articleid=5770
   • Sambătă, 13 Ianuarie 2007, - articol publicat în "Jurnal de Dambovita", pagina 7, secţiunea: Educaţie - Cultură: "La Universitatea "Valahia" Targoviste se face Educaţie europeană", realizat de Virgil VOINESCU;
   • Săptămâna 18-24 Ianuarie 2007 - articol în "Impact", pagina 11, secţiunea: Social: "Proiectul Comenius "VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for Science Education", realizat de Vali NIŢU;  
   • Săptămâna 25-31 Ianuarie 2007 - articol în "Impact"; pagina 5, secţiunea: Social: "Proiectul Comenius "VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for Science Education", realizat de Vali NIŢU;
  2. Articole apărute în presă referitoare la dezvoltarea proiectului
   • Perioada 11 - 15 May 2007, - articol în "Miesiecznik – Politecniki Warsawskiei" (Mai 2007), Nr. 6 (114), Tom X, secţiunea: "Informacje: Kronika wydarzen w PW";
 • Articole ştiinţifice
  1. Lucrări prezentate la a 4-a Conferinţă Internaţională "Multimedia & TIC în Educaţie", Sevilia, Spania, 22-25 Noiembrie 2006 (http://www.formatex.org/micte2006/) - publicat în “Current Developments in Technology-Assisted Education (2006)” ("Dezvoltări Actuale în Educaţia Asistată de Calculator") – Proceeding-urile celei de a 4-a Conferinţe Internaţionale "Multimedia & TIC în Educaţie", Sevilia, Spania, 22 - 25 Noiembrie 2006; Editori: A. Méndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa González, J.A. Mesa González; Publicat de: FORMATEX, Badajoz, Spania (2006); ISBN pentru întregul set: 84-690-2469-8.
   • Wieslaw TLACZALA, Gabriel GORGHIU, Alicia GARCIA De La SANTA, Maria KORDAKI, Javier TAMARGO RODRIGUEZ, Janusz UZYCKI - "Modeling of the D/A and A/D Conversion Techniques Based on Virtual Instrumentation" ("Tehnici de Modelare a Conversiilor D/A şi A/D Bazate pe Instrumentaţie Virtuală"). vol. 1, 2006, Sevilia, Spania, p. 564 - 568, ISBN Vol. I (p. 1-731): 84-690-2471-X, (Articolul poate fi vizualizat şi la adresa http://www.formatex.org/micte2006/pdf/564-568.pdf).
   • Wieslaw TLACZALA, Gabriel GORGHIU, Adina GLAVA, Pilar BAZAN, Jari KUKKONEN, Wladyslaw MASIOR, Janusz UZYCKI, Marcin ZAREMBA - "Computer Simulation and Modeling in Virtual Physics Experiments" ("Modelarea şi Simularea pe Calculator în Experimentele Virtuale de Fizică"). vol. 2, 2006, Sevilia, Spania, p. 1198 – 1202, ISBN Vol. II (p. 735-1504): 84-690-2472-8, (Articolul poate fi vizualizat şi la adresa http://www.formatex.org/micte2006/pdf/1198-1202.pdf).
  2. Lucrare prezentată la: 20th annual World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA 2008) - Viena, Austria, 30 iunie - 4 iulie 2008 ( O conferinţă AACE - http://www.aace.org ) - publicat în EdITLib Digital Library and in Proceedings of ED-MEDIA 2008 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications; Publicat de Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Printed in USA, 2008, ISBN: 1-880094-65-7.
   • Elena CASTRILLO, José Antonio CUÉLLAR, Alicia GARCÍA De La SANTA, Fernando GONZÁLEZ, Montserrat GONZÁLEZ, Gabriel GORGHIU - Virtual Instrumentation Applied to Science Education in Primary and Secondary School. The European Project «Virtual Instrumentation Collaborating Space for Science Education», p. 5148-5152. Chesapeake, VA: AACE ( Rezumat prezentat la: http://www.editlib.org/p/29088 )
  3. Lucrări prezentate la First World Conference on Educational Sciences (WCES 2009), Nicosia, Cipru, 4 - 7 February 2009 ( http://wces2009.org ) - publicat în volumul "Procedia - Social and Behavioral Sciences" (2009) – Proceedings of the World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, 4 - 7 February 2009 - New Trends and Issues in Educational Sciences; Editori: Huseyin Uzunboylu and Nadire Cavus; ELSEVIER (2009); ISSN: 1877-0428.
   • Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU, Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Gabriel STATE - Using Virtual Experiments in the Teaching Process. Volumul 1, Numărul 1, Pagini 1-2890 (2009), p. 776 - 779 ( de asemenea şi: doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.138 )
   • Radu Lucian OLTEANU, Crinela DUMITRESCU, Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU - Related Aspects to the Impact of Virtual Instruments Implementation in the Teaching Process. Volumul 1, Numărul 1, Pagini 1-2890 (2009), p. 780 - 784 ( de asemenea şi: doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.139 )
  4. Lucrări prezentate la First International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2009), Lisabona, Portugalia, 23 - 26 Martie 2009 ( http://www.csedu.org/2009/index.htm ) - publicat în Proceedings of First International Conference on Computer Supported Education, Lisabona, Portugalia, 23 – 26 Martie 2009; Editori: José Cordeiro, Boris Shishkov, Alexander Verbraeck and Markus Helfert; INSTICC (2009); ISBN: 978-989-8111-82-1.
  5. Lucrări prezentate la: Fifth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Lisabona, Portugalia, 22 - 24 aprilie 2009 ( http://www.formatex.org/micte2006 ) - publicat în “Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education (2009)” – Proceedings of the Fifth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Lisabona, Portugalia, 22 - 24 Aprilie 2009; Editori: A. Méndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa González, J.A. Mesa González; Publicat de: FORMATEX, Badajoz, Spania (2009); ISBN for all the set: 978-84-692-1788-7.
   • Maria KORDAKI - Challenging Multiple Perspectives within E-learning Contexts: A Scenario-Based Approach for the Design of Learning Activities. vol. 1, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 191 - 195, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/191-195.pdf )
   • Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU, Ana-Maria SUDUC, Mihai BÎZOI - Considerations on Pupils' Feedback Concerning the Use of Virtual Experiments in Science Teaching. vol. 1, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 357 - 361, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/357-361.pdf )
   • Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Tinca ALEXANDRESCU, Liliana BORCEA - Exploring Chemistry Using Virtual Instrumentation – Challenges and Successes. vol. 1, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 371 - 375, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/371-375.pdf )
   • Wieslaw TLACZALA, Maciej MAZANKA, Marcin ZAREMBA, Alfred ZAGORSKI, Gabriel GORGHIU - Simulated Physics Experiments Developed in the frame of the VccSSe European Project. vol. 1, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 431 - 435, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/431-435.pdf )
   • Wieslaw TLACZALA, Marcin ZAREMBA, Alfred ZAGORSKI, Gabriel GORGHIU - Virtual Physics Laboratory for Distance Learning Developed in the Frame of the VccSSe European Project. vol. 1, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 467 - 471, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/467-471.pdf )
   • Adina Elena GLAVA, Cătălin Cosmin GLAVA - Best Practices in Design and Delivery of School Learning Situations Based on Virtual Instrumentation Experiments in Science Education. vol. 2, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 699 - 704, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/699-704.pdf )
   • Cătălin Cosmin GLAVA, Adina Elena GLAVA, Muşata BOCOŞ - Formative Potential of Virtual Instrumentation Learning Tools for Lower Secondary School Students Acquisition of Abstract Concepts in Science Education. vol. 2, 2009, Lisbona, Portugalia, p. 744 - 749, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/744-749.pdf )
   • Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU, Ana-Maria SUDUC, Mihai BÎZOI, Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU - Related Aspects to the Pedagogical Use of Virtual Experiments. vol. 2, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 809 - 813, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/809-813.pdf )
   • Gabriel GORGHIU, Nicolae PĂUNA, Laura Monica GORGHIU - Solving Geometrical Locus Problems Using Dynamic Interactive Geometry Applications. vol. 2, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 814 - 818, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/814-818.pdf )
   • Maria KORDAKI, George ALEXIOU - Virtual Laboratories within the Context of Dynamic Geometry Systems. vol. 2, 2009, Lisabona, Portugalia, p. 879 - 883, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( de asemenea şi: http://www.formatex.org/micte2009/book/879-883.pdf )
  6. Lucrări prezentate la: 9th WSEAS International Conference on Distance Learning & Web Engineering (DIWEB '09), Budapesta, Ungaria, 3 - 5 septembrie 2009 ( http://www.wseas.us/conferences/2009/budapest/diweb/index.html ) -
   • Gabriel GORGHIU, Mihai BÎZOI, Laura Monica GORGHIU, Ana-Maria SUDUC - Aspects Related to the Usefulness of a Distance Training Course Having Moodle as Course Management System Support, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Distance Learning & Web Engineering (DIWEB '09), Budapest Tech; Publicat de WSEAS Press, ISBN: 978-960-474-115-1, ISSN: 1790-2769, p. 54 - 59
   • Mihai BÎZOI, Ana-Maria SUDUC, Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU - Rates on Collaborative Platforms Activity in Multinational Educational Projects, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Distance Learning & Web Engineering (DIWEB '09), Budapest Tech; Publicat de WSEAS Press, ISBN: 978-960-474-115-1, ISSN: 1790-2769, p. 60 - 64
  7. Lucrări prezentate la diverse Conferinţe:
   • Kordaki M., Mastrogiannis A. – An Activity - Based Virtual Space for the Learning of Geometrical Concepts Using Dynamic Geometry Systems. Volumul MEDCONF 2007 – A 5-a Conferinţă Mediteraneană de Matematică în Educaţie, Rhodos, Grecia, 13-15 Aprilie 2007;
   • Kordaki M. Gorghiu G. - VccSSe: Ένα Διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των θετικών επιστημών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική τους πράξη. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με τίτλο: "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, 4-6 Μai 2007, ISBN: 978-960-89753-0-9, pp. 691-697;
   • Suduc A. M. – How to Use the Internet in School. Prezentare realizată în cadrul Seminarului de Contact şi a Confernţei EDM Reporter Comenius 3 Network (Bucureşti, Romania – Rousse, Bulgaria), 8-12 Mai 2007;
   • Tłaczała W., Gorghiu G., Zagórski A., Zaremba M. – Wirtualne Eksperymenty z Fizyki Oprakowane w Ramach Projektu VccSSe. Volumul Electronic VU’07 – A VII-a Conferinţă "Uniwersytet Wirtualny", Warsaw, Polonia, 20–23 Iunie 2007 (http://come.uw.edu.pl/konferencja)
   • Tłaczała W., Szymanski M., Gorghiu G., Zagórski A., Zaremba M. – Virtual Physics Laboratory – Selected Topics. Volumul Electronic MPTL 12 – A 12-a Conferinţă Internaţională: Multimedia în predarea şi învăţarea Fizicii, Wroclaw, Polonia, 13–15 Septembrie 2007 (http://www.mptl12.ifd.uni.wroc.pl/papers/49.pdf)
  8. Lucrări prezentate la conferinţe diverse (în 2008):
   • Gorghiu L. M., Gorghiu G., Alexandrescu T. – Utilizarea experimentelor virtuale în predarea noţiunilor de chimie (Using Virtual Experiments for Teaching Chemistry Concepts). 3rd Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 16–17 May 2008; În: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2008, ISBN 978-973-133-294-9, p. 353-356;
   • Păuna N., Gorghiu G. – Utilizarea elementelor de instrumentaţie virtuală în predarea locurilor geometrice plane (Using Virtual Experiments Elements for Teaching Geometrical Locuses). 3rd Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 16–17 May 2008; In: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2008, ISBN 978-973-133-294-9, p. 357-361;
   • Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu G. – Technical Overview of the VccSSe Web System. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Polonia, 18–20 Iunie 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - deasemenea şi în: «Postępy e-edukacji - Praca Zbiorowa Pod Redakcją Zespołu Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW», Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Polonia, 2008, ISBN 978-83-7207-795-0, p. 272-277; prezentată la: http://www.ptnei.pl/files/9RA_2.pdf
   • Suduc A. M., Bîzoi M., Gorghiu G. – Virtual Instrumentation Environment Used in the VccSSe Project. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Polonia, 18–20 Iunie 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - deasemenea şi în: «Postępy e-edukacji - Praca Zbiorowa Pod Redakcją Zespołu Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW», Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Polonia, 2008, ISBN 978-83-7207-795-0, p. 364-370; prezentată la: http://www.ptnei.pl/files/9RA_4.pdf
   • Păuna N., Gorghiu G., Gorghiu L. M. – Using Cabri Geometry II Plus for Solving Geometrical Locuses Problems. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Polonia, 18–20 Iunie 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - prezentată la: http://www.ptnei.pl/files/9RA_5.pdf
   • Gorghiu L. M., Gorghiu G., Alexandrescu T., Borcea L. – Virtual Experiments for Supporting Chemistry Lessons and Demonstrations. Seventh International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”. În: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture. Vol 65, No 2 (2008), ISSN 1843-5254, p. 662 (short communication) ( de asemenea şi: http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/617/636 )
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu L. M. – The VccSSe System – A Multilanguage Collaboration Learning Environment Based on Web Resources. Seventh International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”. În: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture. Vol 65, No 2 (2008), ISSN 1843-5254, p. 668 (short communication) ( de asemenea şi: http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/623/642 )
  9. Lucrări prezentate la diferite conferinţe (în 2009):
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M., Suduc A. M. – The VccSSe Project - Promoting the European Cooperation with the View of Improving the Methodologies for Science Teaching and Learning Using Virtual Instrumentation. Conferinţa Internaţională: «PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Science Literacy)», Berlin, Germania, 1-4 March 2009;
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M., Suduc A. M. – An Overview of Tutors/Teachers Activities in the VccSSe Project. Conferinţa Internaţională: «PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Science Literacy)», Berlin, Germania, 1-4 Martie 2009;
   • Gorghiu G., Călin E., Gorghiu L. M. – „Călători printre stele” - un exemplu de introducere a instrumentelor virtuale în lecţiile de ştiinţe ale naturii (“Travellers through Stars” Using Virtual Experiments for Teaching Chemistry Concepts). 4th Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 22–23 May 2009; În: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2009, ISSN 2065-006X, p. 398-401;
  10. Postere prezentate la diverse Conferinţe (2006-2009):
  11. Lucrări publicate în reviste ştiinţifice
   • Tłaczała W., Zagórski A., "VccSSe - europejski projekt edukacyjny - zalozenia, cele, realizacja", Fizyka w Szkole, 1/2008, ISSN 0426-3383;
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M., Suduc A. M., "Considerations Regarding the Advisability of the Training Modules "Virtual Instrumentation in Science Education" Organized in the Frame of the VccSSe European Project", WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Numărul 10, Volumul 6, Octombrie 2009, ISSN 1790-1979;
   • Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu G., Gorghiu L.M., "Analysis of 1000 Days of Collaborative Activities in Two Multinational Educational Projects", WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Numărul 10, Volumul 6, Octombrie 2009, ISSN 1790-1979;
 • Cărţi
  1. Volum de diseminare bilingv (EN/RO): Gorghiu G. (coordonator) - Applications of Virtual Instrumentation in Education / Aplicaţii ale Instrumentaţiei Virtuale în Educaţie, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2007, ISBN 978-973-712-292-6;
 • Diseminare Web
  1. Pagina web a Facultăţii de Ştiinţe şi Arte, Universitatea Valahia Târgovişte, Secţiunea: Proiecte
  2. Pagina web CFIE Valladolid II, Secţiunea: Proiecte Europene
  3. Pagina web CPR Zaragoza I, Secţiunea: Comenius 2.1
  4. Pagina web CPR Gijon, Secţiunea: Proiecte Europene
  5. Pagina web a Universităţii Tehnologice Varşovia, Facultatea de Fizică, Laboratorul de Electronică
  6. Pagina web WOM Bielsko – Biala, Secţiunea: Actualitate
  7. Pagina web a Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Secţiunea: Proiecte de Cercetare
 • Diseminare externă
  1. Un rezumat al Proiectului VccSSe a fost prezentat în cadrul Ediţiei CD-ROM CentROPro - o colecţie a proiectelor centralizate coordonate de instituţii din România (2000 – 2006), publicată de ANPCDEFP Romania, 2007;  
  2. VccSSe Project - highlighted as multinational collaborative project presented at m-ICTE 2009 Conference (published in “Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education (2009)” – Proceedings of the Fifth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Lisabona, Portugalia, 22 - 24 April 2009; Editori: A. Méndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa González, J.A. Mesa González; Publicat de: FORMATEX, Badajoz, Spain (2009); ISBN for all the set: 978-84-692-1788-7);
 • Întâlnire cu profesori de Ştiinţe din Europa - utilizând instrumente specifice pentru videoconferinţă şi partajare a informaţiei
  1. Poster
  2. Program
  3. Videoclip - Cele mai bune momente
 • Volumul de diseminare al proiectului: "Virtual Instruments and Tools in Sciences Education - Experiences and Perspectives" (Publicat în August 2009)
     
 • Tabel de diseminare (imaginea completă a diseminării proiectului)