Introducere

Luând în consideraţie facilităţile pe care le pun la dispoziţie mediile de instruire bazate pe simulare precum şi faptul că instrumentaţia virtuală ocupă la momentul actual o pondere însemnată în "laboratorul educaţional", proiectul se adresează, pe de-o parte, profesorilor care doresc să utilizeze instrumentele virtuale în procesul de predare a unor discipline specifice ariei Ştiinţelor (matematică, fizică, chimie) şi, pe de altă parte, elevilor – utilizatorii finali – beneficiarii implementării instrumentelor virtuale în clase. Proiectul are drept scop adaptarea, dezvoltarea, testarea, implementarea şi diseminarea unor module de instruire, metodologiilor de predare aferente şi strategiilor pedagogice bazate pe utilizarea instrumentelor virtuale, având drept suport TIC. În acest sens, vor fi elaborate o serie de abordări pedagogice într-un spaţiu virtual capabil să ofere metode eficiente de utilizare a instrumentelor virtuale care să conducă la înţelegerea logică a conceptelor fundamentale specifice disciplinelor ţintă.

  Obiectivul general al proiectului este atins prin intermediul următoarelor obiective specifice:
 1. Oferirea unei metodologii care să permită instruirea în laboratoare specifice;
 2. Aplicarea metodologiilor de predare şi a strategiilor pedagogice dezvoltate în procesul de predare şi distribuirea lor într-un mediu cooperativ uşor de accesat (Spaţiul Cooperativ Virtual).
 3. Îmbunătăţirea bazei de cunoştinţe şi transferul acesteia şi către alte domenii;
 4. Dezvoltarea deschiderii şi cooperării europene;
 5. Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel local, naţional şi european.

Grupul ţintă iniţial este format din circa 180 de profesori din mediul preuniversitar care predau discipline specifice domeniului Ştiinţelor, în ţările partenere. Aceştia vor colabora în vederea realizării adaptărilor curiculare şi pedagogice ale modelelor de predare, instrumentelor virtuale şi resurselor on-line, pentru a sprijini învăţarea colaborativă şi experimentală în domeniul vizat. Alte grupuri ţintă sunt formate din: 9 coordonatori locali (de asemenea tutori), 9 tutori, 9 cercetători, 18 persoane cu competenţe la nivelul autorităţilor educaţionale locale şi peste 3500 de elevi. În plus, profesori din Europa vor beneficia de rezultatele proiectului în cadrul laboratoare deschise on-line de simulare (în faza de Evaluare şi Diseminare a proiectului).

  Cele mai importante activităţi care vor fi realizate sunt:

  A) Anul I:
 • Realizarea unor studii comparative asupra platformelor de instrumentaţie virtuală existente;
 • Analiza şi selecţia mediilor de instrumentaţie virtuală care să asigure necesarul de instrumente pedagogice;
 • Identificarea, selectarea şi crearea celor mai potrivite instrumente virtuale care să poată fi folosite pentru instruirea în disciplinele ţintă;
 • Realizarea Spaţiului electronic de Instrumentaţie Virtuală;
 • Realizarea primei versiuni a paginii web a proiectului;
 • Crearea modulelor de instruire;
 • Crearea materialelor pentru instruire;
 • Proiectarea instrumentelor de evaluare care să permită evaluarea procesului de instruire al profesorilor;
 • Organizarea modulelor de instruire pentru profesorii participanţi, în instituţiile partenere;
 • Realizarea unor aplicaţii de instrumentaţie virtuală (Experimente Virtuale) de către profesorii care au participat la modulele de instruire;


 • B) Anul II:
 • Proiectarea instrumentelor de evaluare care să permită aprecierea impactului implementării Experimentelor Virtuale în clase;
 • Finalizarea aplicaţiilor de Instrumentaţie Virtuală (Experimente Virtuale) de către profesori şi adaptarea metodologiilor de predare precum şi a strategiilor pedagogice;
 • Colaborarea între tutori şi profesori pentru dezvoltarea unor noi instrumente virtuale (Experimente Virtuale) în vederea introducerii în clase;
 • Testarea aplicaţiilor de instrumentaţie virtuală (Experimente Virtuale) de către profesori;
 • Crearea Bazei de Date pentru Experimentele Virtuale;


 • C) Anul III:
 • Proiectarea instrumentelor de evaluare necesare evaluării rezultatelor întregului proiect;
 • Publicarea Ghidului de bune practici – manual care oferă un ghid de organizare şi coordonare a unui grup (clasă) în laboratoarele virtuale;
 • Selectarea celor mai bune Experimente Virtuale realizate de către profesori în vederea realizării Expoziţiei de instrumente virtuale în spaţiul electronic;
 • Proiectarea instrumentelor de evaluare în vederea evaluării meetingului profesorilor din Europa (implicaţi în predarea disciplinelor ţintă din domeniul Ştiinţelor) folosind Spaţiul Virtual (instrumente specifice videoconferinţei) în cadrul laboratoarelor de simulare;
 • Meetingul cu profesori europeni (implicaţi în predarea disciplinelor ţintă), în cadrul laboratoarelor on-line de simulare – Discuţie în Spaţiul electronic de Instrumentaţie Virtuală;
 • Realizarea versiunii CD-ROM a proiectului;
 • Definitivarea Spaţiului de Instrumentaţie Virtuală astfel încât acesta să poate fi utilizat de orice profesor din Europa;
 • Publicarea unor lucrări ştiinţifice (care să disemineze rezultatele proiectului) în reviste naţionale şi internaţionale;
 • Diseminarea rezultatelor proiectului la nivel local, naţional şi european.
  Rezultatele aşteptate ale proiectului sunt:
 1. Spaţiul electronic de Instrumentaţie Virtuală – conţine un mediu virtual de instruire bazat pe web, dotat cu instrumente virtuale pentru predarea disciplinelor ţintă;
 2. Module de instruire – desfăşurate sub forma seminariilor şi laboratoarelor;
 3. Materiale de instruire – sub forma materialelor on-line;
 4. Baza de date pentru experimente virtuale;
 5. Instrumente de evaluare;
 6. Ghid de bune practici;
 7. Articole ştiinţifice;
 8. Ediţia CD-ROM a proiectului;
 9. Expoziţie de instrumente virtuale în Spaţiul electronic;
 10. Pagina web a proiectului.