Διάδοση

 • Διαφημιστικά έντυπα και αφίσσες
  1. Πρόγραμμα VccSSe: Διαφημιστικό έντυπο 1ου έτους
              
  2. Πόστερ για το 1ο έτος του προγράμματος VccSSe
  3. Πόστερ για τα 3 χρόνια του προγράμματος VccSSe
  4. Σελιδοδείκτης με το λογότυπο του VccSSe
  5. Ημερολόγιο VccSSe
 • ΄Αρθρα σε εφημερίδες
  1. 'Αρθρα στις τοπικές εφημερίδες της Dambovita County σχετικά με τις δραστηριότητες που προβλέπονται στα πλαίσια του προγράμματος VccSSe Project (with the occasion of the First coordinating meeting in Targoviste (Romania), 11 - 15 Ιανουαρίου 2007):
   • Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2007, - άρθρο στο "Dambovita", σελ. 3, Κοινωνικά θέματα: "Educatia interculturala, necesara europenizarii Romaniei" ("Inter-cultural Education, Necessary for Achieving European Values in Romania"), by Elena Alexandra OPRESCU; επίσης σε: http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=34&p2_articleid=5770
   • Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2007, - άρθρο στο "Jurnal de Dambovita", σελ. 7, Θέματα: Εκπαίδευση και Πολιτισμός: "La Universitatea "Valahia" Targoviste se face Educatie europeana" ("At "Valahia" University Targoviste, European Education is Made"), by Virgil VOINESCU;
   • Εβδομάδα 18 - 24 Ιανουαρίου 2007, - άρθρο στο "Impact", σελ. 11, Κοινωνικά θέματα: "Proiectul Comenius "VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for Science Education"" ("Project Comenius "VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for Science Education""), by Vali NITU;  
   • Εβδομάδα 25 - 31 Ιανουαρίου 2007, - άρθρο στο "Impact", σελ. 5, Κοινωνικά θέματα: "Proiectul Comenius "VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for Science Education"" ("Project Comenius "VccSSe - Virtual Community Collaborating Space for Science Education""), by Vali NITU;
  2. Αρθρα σε εφημερίδες σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος:
   • Περίοδος 11 - 15 Μαίου 2007, - άρθρο στο "Miesiecznik – Politecniki Warsawskiei" (Μάιος, 2007), No. 6 (114), Rok X, ενότητα: Πληροφορικής: Kronika wydarzen w PW;
 • Επιστημονικά άρθρα
  1. 'Αρθρα τα οποία παρουσιάστηκαν στο 4ο Διεθνές συνέδριο με τίτλο:'Multimedia & ICT’s in Education', Σεβίλλη, Ισπανία, 22-25 Νοεμβρίου, 2006. (http://www.formatex.org/micte2006/) - published in “Current Developments in Technology-Assisted Education (2006)” – Proceedings of the Fourth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Seville, Spain, 22 - 25 November 2006; Editors: A. Méndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa González, J.A. Mesa González; Published by: FORMATEX, Badajoz, Spain (2006); ISBN for all the set: 84-690-2469-8.
   • Wieslaw TLACZALA, Gabriel GORGHIU, Alicia GARCIA De La SANTA, Maria KORDAKI, Javier TAMARGO RODRIGUEZ, Janusz UZYCKI - Μοντελοποίηση των τεχνικών μετατροπής D/A και A/D με χρήση εικονικών οργάνων vol. 1, 2006, Seville, Spain, p. 564 - 568, ISBN Vol. I (p. 1-731): 84-690-2471-X, (επίσης σε: http://www.formatex.org/micte2006/pdf/564-568.pdf).
   • Wieslaw TLACZALA, Gabriel GORGHIU, Adina GLAVA, Pilar BAZAN, Jari KUKKONEN, Wladyslaw MASIOR, Janusz UZYCKI, Marcin ZAREMBA - Προσομοιώσεις και μοντελοποίηση σε υπολογιστή για εικονικά πειράματα Φυσικής. vol. 2, 2006, Seville, Spain, p. 1198 – 1202, ISBN Vol. II (p. 735-1504): 84-690-2472-8, (επίσης σε: http://www.formatex.org/micte2006/pdf/1198-1202.pdf).
  2. Αρθρο που παρουσιάστηεκε στο: 20th annual World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA 2008) - Vienna, Austria, 30 June - 4 July 2008 ( Ενα συνέδριο της AACE - http://www.aace.org ) - δημοσιεύτηκε στο: EdITLib Digital Library and in Proceedings of ED-MEDIA 2008 - World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications; Published by Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Printed in USA, 2008, ISBN: 1-880094-65-7.
   • Elena CASTRILLO, José Antonio CUÉLLAR, Alicia GARCÍA De La SANTA, Fernando GONZÁLEZ, Montserrat GONZÁLEZ, Gabriel GORGHIU - Εφαρμογές των εικονικών οργάνων και εργαλείων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκαπίδευση. The European Project «Virtual Instrumentation Collaborating Space for Science Education», p. 5148-5152. Chesapeake, VA: AACE ( περίληψη που παρουσιάστηκε στο: http://www.editlib.org/p/29088 )
  3. Αρθρα που παρουσιάστηκαν στο: First World Conference on Educational Sciences (WCES 2009), Nicosia, Cyprus, 4 - 7 February 2009 ( http://wces2009.org ) - δημοσιεύτηκε στον τόμο: "Procedia - Social and Behavioral Sciences" (2009) – Proceedings of the World Conference on Educational Sciences, Nicosia, North Cyprus, 4 - 7 February 2009 - New Trends and Issues in Educational Sciences; Editors: Huseyin Uzunboylu and Nadire Cavus; ELSEVIER (2009); ISSN: 1877-0428.
   • Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU, Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Gabriel STATE - Χρησιμοποιώντας Εικονικά πειράματα στη διδασκαλία. Τόμος 1, Issue 1, Pages 1-2890 (2009), p. 776 - 779 ( επίσης στο: doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.138 )
   • Radu Lucian OLTEANU, Crinela DUMITRESCU, Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU - RΘέματα σχετικά με την επίδραση της χρήσης Εικονικών εργαλείων στη διδασκαλία Teaching. Τόμος 1, Issue 1, Pages 1-2890 (2009), p. 780 - 784 ( επίσης στο: doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.139 )
  4. Αρθρα που παρουσιάστηκαν στο: First International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2009), Lisbon, Portugal, 23 - 26 March 2009 ( http://www.csedu.org/2009/index.htm ) - δημοσιεύτηκε στο: Proceedings of First International Conference on Computer Supported Education, Lisbon, Portugal, 23 – 26 March 2009; Editors: José Cordeiro, Boris Shishkov, Alexander Verbraeck and Markus Helfert; INSTICC (2009); ISBN: 978-989-8111-82-1.
   • Mihai BÎZOI, Ana-Maria SUDUC, Gabriel GORGHIU - Μια υβριδική μέθοδος στη σχεδίαση πολυγλωσσικών ιστοτόπων. Τόμος 1, Pages 1-469 (2009), p. 427 - 430 ( περίληψη που παρουσιάστηκε στο: http://www.csedu.org/Abstracts/2009/CSEDU_2009_Abstracts.htm )
   • Ana-Maria SUDUC, Gabriel GORGHIU, Mihai BÎZOI, Wladyslaw MASIOR, Maria ŁĄTKA - Μια συγκριτική ανάλυση σχετικά με τη χρήση διάφορων εκπαιδευτικών λογισμικών. Volume 1, Pages 1-469 (2009), p. 435 - 438 ( περίληψη που παρουσιάστηκε στο: http://www.csedu.org/Abstracts/2009/CSEDU_2009_Abstracts.htm )
  5. Αρθρα που παρουσιάστηκαν στο: Fifth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Lisbon, Portugal, 22 - 24 April 2009 ( http://www.formatex.org/micte2006 ) - δημοσιεύτηκε στο: “Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education (2009)” – Proceedings of the Fifth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Lisbon, Portugal, 22 - 24 April 2009; Editors: A. Méndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa González, J.A. Mesa González; Published by: FORMATEX, Badajoz, Spain (2009); ISBN for all the set: 978-84-692-1788-7.
   • Maria KORDAKI - Προκαλώντας τη γένεση πολλαπλών θεωρήσεων σε περιβάλλοντα E-learning: Μια προσέγγιση σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένη στη δημιουργία ΄σεναρίων΄. Τόμος 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 191 - 195, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/191-195.pdf )
   • Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU, Ana-Maria SUDUC, Mihai BÎZOI - Θεωρήσεις στηριγέμνες στην ανατροφοδότηση μαθητών σχετικά με τη χρήση Εικονικών πειραμάτων για τη διδασκαλία εννοιών των θετικών επιστημών. Τόμος 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 357 - 361, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/357-361.pdf )
   • Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Tinca ALEXANDRESCU, Liliana BORCEA - Εξερευνώντας τη Χημεία με τη χρήση Εικονικών οργάνων – Προκλήσεις και επιτυχίες. Τόμος 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 371 - 375, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/371-375.pdf )
   • Wieslaw TLACZALA, Maciej MAZANKA, Marcin ZAREMBA, Alfred ZAGORSKI, Gabriel GORGHIU - Προσομοιώσεις πειραμάτων Φυσικής που δημιουργήθηκαν στα πλάισια του Ευρωπαικού προγράμματος VccSSe. vol. 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 431 - 435, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/431-435.pdf )
   • Wieslaw TLACZALA, Marcin ZAREMBA, Alfred ZAGORSKI, Gabriel GORGHIU - Εικονικά εργαστήρια φυσικής για εκπαίδευση από απόσταση τα οποία δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαικού προγράμματος VccSSe. Τόμος 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 467 - 471, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/467-471.pdf )
   • Adina Elena GLAVA, Cătălin Cosmin GLAVA - Αριστες πρακτικές στη σχεδίαση και υλοποίηση μαθησιακών καταστάσεων στηριγμένων στη χρήση Εικονικών Εργαλείων και πειραμάτων στη μάθηση εννοιών των θετικών επιστημών. Τόμος 2, 2009, Lisbon, Portugal, p. 699 - 704, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/699-704.pdf )
   • Cătălin Cosmin GLAVA, Adina Elena GLAVA, Muşata BOCOŞ - Δυνατότητες διαμόρφωσης των μαθησιακών εικονικών εργαλείων για την κατανόηση βασικών εννοιών των θετικών επιστημών από μαθητές Γυμνασίου Formative Potential of Virtual Instrumentation Learning Tools for Lower Secondary School Students Acquisition of Abstract Concepts in Science Education. vol. 2, 2009, Lisbon, Portugal, p. 744 - 749, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/744-749.pdf )
   • Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU, Ana-Maria SUDUC, Mihai BÎZOI, Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU - Θέματα σχετικά με την παιδαγωγική χρήση των Εικονικών πειραμάτων Related Aspects to the Pedagogical Use of Virtual Experiments. vol. 2, 2009, Lisbon, Portugal, p. 809 - 813, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/809-813.pdf )
   • Gabriel GORGHIU, Nicolae PĂUNA, Laura Monica GORGHIU - Επιλύοντας προβλήματα γεωμετρικών τόπων με τη χρήση εφαρμογών δυναμικής γεωμετρίας. Τόμος 2, 2009, Lisbon, Portugal, p. 814 - 818, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/814-818.pdf )
   • Maria KORDAKI, George ALEXIOU - Εικονικά εργαστήρια στα πλαίσια εκπαιδευτικού λογισμικού Δυναμικής Γεωμετρίας. Τόμος 2, 2009, Lisbon, Portugal, p. 879 - 883, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( επίσης στο: http://www.formatex.org/micte2009/book/879-883.pdf )
  6. Αρθρα που παρουσιάστηκαν στο: 9th WSEAS International Conference on Distance Learning & Web Engineering (DIWEB '09), Budapest, Hungary, 3 - 5 September 2009 ( http://www.wseas.us/conferences/2009/budapest/diweb/index.html ) -
   • Gabriel GORGHIU, Mihai BÎZOI, Laura Monica GORGHIU, Ana-Maria SUDUC - Θέματα σχετικά με τη χρησιμότητα του MOODLE ως σύστημα υποστήριξης διαχείρισης μαθημάτων, p. 54 - 59
   • Mihai BÎZOI, Ana-Maria SUDUC, Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU - Ρυθμοί δραστηριοτήτων σε συνεργατικές πλατφόρμες για πολυεθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα, p. 60 - 64
  7. Αρθρα που παρουσιάστηκαν σε συνέδρια (το έτος 2007):
   • Κορδάκη M., Μαστρογιάννης A. – Ενας εικονικός χώρος για τη μάθηση γεωμετρικών εννοιών με τη χρήση Δυναμικών Συστημάτων Γεωμετρίας με βάση τη οργανωμένος με βάση τη δραστηριότητα. Πρακτικά του 5ου Μεσογειακού Συνεδρίου Διδακτικής των Μαθηματικών (MEDCONF 2007),Ρόδος, Ελλάδα, 13–15 Απριλίου, 2007.;
   • Kordaki M. Gorghiu G. - VccSSe: Ένα Διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των θετικών επιστημών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική τους πράξη. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με τίτλο: "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, 4-6 Μay 2007, ISBN: 978-960-89753-0-9, pp. 691-697;
   • Suduc A. M. – Πως να χρησιμοποιήσουμε το Ιντερνετ στο σχολείο. Παρουσιάστηκε στο πλαίσιο της σεμιναριακής συνάντησης και της 2ης αναφοράς του δικτύου προγραμμάτων Comenius 3 EDM (Bucharest, Romania – Rousse, Bulgaria), 8-12 May 2007;
   • Tłaczała W., Gorghiu G., Zagórski A., Zaremba M. – Εικονικά πειράματα στη Φυσική στα πλαίσια του προγράμματος VccSSe. Ηλεκτρονικά πρακτικά του VU’07 – 7ο Συνέδριο εικονικού Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας,Πολωνία, 20–23, Ιούνιος, 2007 (http://come.uw.edu.pl/konferencja)
   • Tłaczała W., Szymanski M., Gorghiu G., Zagórski A., Zaremba M. – Εργαστήριο Εικονικής Φυσικής – Επιλεγμένα θέματα. Ηλεκτρονικά πρακτικά του – 12ου Διεθνούς Συνεδρίου στη χρήση Πολυμέσων στη διδασκαλία και τη μάθηση Φυσικής, Wroclaw, Πολωνία, 13–15 Σεπτεμβρίου, 2007 (http://www.mptl12.ifd.uni.wroc.pl/papers/49.pdf)
  8. Αρθρα που παρουσιάστηκαν σε διάφορα συνέδρια (το έτος 2008):
   • Gorghiu L. M., Gorghiu G., Alexandrescu T. – Utilizarea experimentelor virtuale în predarea noţiunilor de chimie (Χρησιμοποιώντας εικονικά πειράματα για τη διδασκαλία εννοιών της Χημείας). 3rd Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 16–17 May 2008; In: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2008, ISBN 978-973-133-294-9, p. 353-356;
   • Păuna N., Gorghiu G. – Utilizarea elementelor de instrumentaţie virtuală în predarea locurilor geometrice plane (Χρησιμοποιώντας Εικονικά πειράματα για τη διδασκαλία γεωμετρικών τόπων). 3rd Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 16–17 May 2008; In: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2008, ISBN 978-973-133-294-9, p. 357-361;
   • Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu G. – Τεχνική ανασκόπηση του διαδικτυακού συστήματος VccSSe. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Poland, 18–20 June 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - επίσης στο: «Postępy e-edukacji - Praca Zbiorowa Pod Redakcją Zespołu Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW», Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Polska, 2008, ISBN 978-83-7207-795-0, p. 272-277; παρουσιάστηκε στο: http://www.ptnei.pl/files/9RA_2.pdf
   • Suduc A. M., Bîzoi M., Gorghiu G. – Το περιβάλλον Εικονικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος VccSSe. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Poland, 18–20 June 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - επίσης στο: «Postępy e-edukacji - Praca Zbiorowa Pod Redakcją Zespołu Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW», Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Polska, 2008, ISBN 978-83-7207-795-0, p. 364-370; παρουσιάστηκε στο: http://www.ptnei.pl/files/9RA_4.pdf
   • Păuna N., Gorghiu G., Gorghiu L. M. – Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό Cabri Geometry II Plus για την επίλυση προβλημάτων γεωμετρικών τόπων. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Poland, 18–20 June 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - παρουσιάστηκε στο: http://www.ptnei.pl/files/9RA_5.pdf
   • Gorghiu L. M., Gorghiu G., Alexandrescu T., Borcea L. – Εικονικά πειράματα για την υποστήριξη μαθημάτων Χημείας. Seventh International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”. In: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture. Vol 65, No 2 (2008), ISSN 1843-5254, p. 662 (short communication) ( επίσης στο: http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/617/636 )
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu L. M. – Tο σύστημα VccSSe – Ενα πολυγλωσσικό συνεργατικό περιβάλλον στηριγμένο σε δικτυακές πηγές. Seventh International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”. In: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture. Vol 65, No 2 (2008), ISSN 1843-5254, p. 668 (short communication) ( επίσης στο: http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/623/642 )
  9. Αρθρα που παρουσιάστηκαν σε διάφορα συνέδρια (το έτος 2009):
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M., Suduc A. M. – Tο πρόγραμμα VccSSe - Ενθαρύνοντας την Ευρωπαική συνεργασία από την άποψη της βελτίωσης των μεθοδολογιών της διδασκαλίας και της μάθησης εννοιών των θετικών επιστημών με τη χρήση Εικονικών Εργαλείων. International Conference: «PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Science Literacy)», Berlin, Germany, 1-4 March 2009;
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M., Suduc A. M. – Ανασκόπηση των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του προγράμματος VccSSe. International Conference: «PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Science Literacy)», Berlin, Germany, 1-4 March 2009;
   • Gorghiu G., Călin E., Gorghiu L. M. – „Călători printre stele” - un exemplu de introducere a instrumentelor virtuale în lecţiile de ştiinţe ale naturii (“Ταξιδιώτες στα αστρα” Χρησιμοποιώντας Εικονικά πειράματα για τη διδασκαλία εννοιών Χημείας). 4th Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 22–23 May 2009; In: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2009, ISSN 2065-006X, p. 398-401;
  10. Πόστερς που παρουσιάστηκαν σε διάφορα συνέδρια 2006-2009):
  11. Αρθρα δημοσιευμένα σε περιοδικά
   • Tłaczała W., Zagórski A., "VccSSe - europejski projekt edukacyjny - zalozenia, cele, realizacja", Fizyka w Szkole, 1/2008, ISSN 0426-3383;
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M., Suduc A. M., Θεωρήσεις σχετικά με την ποιότητα των ενοτήτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών "Εικονικά εργαλεία στη μάθηση των θετικών επιστημών: Σχεδιάσθηκαν στα πλαίσια του Ευρωπαικού προγράμματος VccSSe ", WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 10, Volume 6, October 2009, ISSN 1790-1979;
   • Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu G., Gorghiu L.M., "Aνάλυση 1000 ημερών συνεργατικών δραστηριοτήτων σε δύο πολυεθνικά εκπαιδευτικά προγράμματα", WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 10, Volume 6, October 2009, ISSN 1790-1979;
 • Βιβλία
  1. Διάχυση των αποτελεσμάτων(δίγλωσσο βιβλίο: Αγγλικά/Ρουμανικά): Gorghiu G. (συντονιστής) - Εφαρμογές των εικονικών πειραμάτων και εργαλείων στην εκπαίδευση, Bibliotheca Publishing House, Ταργοβίστη, 2007, ISBN 978-973-712-292-6;
 • Διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω διαδικτύου
  1. Πανεπιστήμιο Valahia στην Targoviste, Τμήμα θετικών επιστημών, Ιστοσελίδα, τμήμα: Proiecte
  2. Ιστοσελίδα του CFIE Βαγιαδολίδ II, τμήμα: μαθήματα
  3. CPR Σαραγόσα I ιστοσελίδα, τμήμα: Comenius 2.1
  4. Ιστοσελίδα του CPR στην Κιχόν, τμήμα: Ευρωπαικά προγράμματα
  5. Ιστοσελίδα εργαστηρίου ηλεκτρονικής - Τεχνολογικό πανεπιστήμιο Βαρσοβίας, τμήμα Φυσικής
  6. Ιστοσελίδα WOM Bielsko – Biala, τμήμα: Aktualności
  7. Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai, Τμήμα Ψυχολογίας και Επιστημών της Αγωγής, ιστοσελίδα, τμήμα: Proiecte de Cercetare
 • Εξωτερική διάχυση των αποτελεσμάτων
  1. Μια περιληπτική παρουσίαση του προγράμματος VccSSe έγινε σε μορφή CD-ROM CentROPro ' μια συλλογή από κεντρικά προγράμματα συντονιζόμενα από Ρουμανικά ιδρύματα (2000 – 2006). Δημοσιεύτηκε από το ANPCDEFP, Ρουμανία, 2007;  
  2. Το πρόγραμμα VccSSe - χαρακτηρίστηκε ως πολυεθνικό συνεργατικό πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε στο: m-ICTE 2009 Conference (published in “Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education (2009)” – Proceedings of the Fifth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Lisbon, Portugal, 22 - 24 April 2009; Editors: A. Méndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa González, J.A. Mesa González; Published by: FORMATEX, Badajoz, Spain (2009); ISBN for all the set: 978-84-692-1788-7);
 • Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς από την Ευρωπαική Ενωση - χρησιμοποιώντας εργαλεία διαμοίρασης και βιντεοσυνδιάσκεψης
  1. Πόστερ
  2. Ημερήσια διάταξη
  3. Βιντεοκλιπ με πολύ καλά στιγμιότυπα
 • Τόμος διάχυσης αποτελεσμάτων του προγράμματος: "Virtual Instruments and Tools in Sciences Education - Experiences and Perspectives" (Published: August 2009)
     
 • Πλήρης πίνακας ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος