Rozpowszechnienie

 • Foldery i plakaty
  1. Foldery - pierwszy rok projektu
              
  2. Plakat - I rok projektu VccSSe
  3. Plakat VccSSe - trzeci rok projektu
  4. Zakładka VccSSe
  5. Kalendarz projektu VccSSe
 • Artykuły prasowe
  1. Artykuły w gazetach Regionu Dambowita, dotyczących prac projektu VccSSe (przy okazji roboczego spotkania międzynarodowych koordynatorów w Targoviste (Rumunia), 11-15 stycznia 2007):
   • Sobota, 13 stycznia 2007 - artykuł w "Dambovita", str.3, sekcja: Edukacja: Elena Aleksandra OPRESCU, "Edukacja interkulturalna edukacją potrzebną do uzyskania wartości europejskich w Rumunii" ; również na: http://www.ziardambovita.ro/index.php?categoryid=34&p2_articleid=5770
   • Sobota, 13 stycznia 2007 r.- artykuł w "Jurnal de Dambovita", str. 7, sekcja: Edukacja - Kultura: "La Universitatea "Valahia" Targoviste se face Educatie europeana" (" Na Uniwersytecie Targoviste, edukacja europejska ma miejsce"), Virgil VOINESCU;
   • 18-24 stycznia 2007 -artykuł w "Impact", str.11, sekcja społeczna: Projekt Comenius "VccSSe -Virtual Community Collaborating Space fo Science Education" (VccSSe - wirtualna przestrzeń współpracy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych") przez Vali NITU;  
   • 25-31 stycznia, 2007 - artykuł w "Impact", str.5, sekcja społeczna:Projekt Comenius "VccSSe -Virtual Community Collaborating Space fo Science Education" (VccSSe - wirtualna przestrzeń współpracy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych;
  2. Artykuły w prasie związane z projektem.
   • 11-15 maja 2007, - artykuł w "Miesięczniku Politechniki Warszawskiej" (maj 2007), Nr 6 (114), Rok X, sekcja: Informacje: Kronika wydarzeń w PW;
 • Artykuły naukowe
  1. Referaty zaprezentowane na IV Międzynarodowej Konferencji "Multimedia i ITC w Edukacji". Sevilla, Hiszpania, 22-25 listopada 2006 (http://www.formatex.org/micte2006/) - opublikowany w "Postęp w edukacji wspartej technologią" ("Current Developments in Technology-Assisted Education (2006)") - IV Międzynarodowa konferencja o multimediach i technologiach informatycznych w edukacji, Sewilla, Hiszpania, 22-25 listopada 2006; Wydawcy: A. Mendez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa Gonzalez, J.A. mesa Gonzalez; opublikowany przez FORMATEX, Badajoz, Hiszpania (2006); ISBN dla całej serii: 84-690-2469-8
   • Wiesław TŁACZAŁA, Gabriel GORGHIU, Alicia GARCIA De La Santa, Maria KORDAKI, Javier TAMARGO RODRIGUEZ, janusz UŻYCKI- Modelowanie technik konwertywnych D/A i A/D w oparciu o wirualne narzędzia. tom 1, 2006, Sewilla, Hiszpania, str. 564-568, ISBN tom 1 (str.1-731): 84-690-2471-X, (również na: http://www.formatex.org/micte2006/pdf/564-568.pdf).
   • Wiesław TŁACZAŁA, Gabriel GORGHIU, Adina GLAVA, Pilar BAZAN, Jari JUKKONEM, Władysław MĄSIOR, Janusz UŻYCKI, Marcin ZAREMBA, - Symulacja komputerowa i modelowanie w wirualnych doświadczeniach z fizyki. vol. 2, 2006, Sewilla, Hiszpania, str. 1198-1202, ISBN tom II (str. 735-1504): 84-690-2472-8, (również na: http://www.formatex.org/micte2006/pdf/1198-1202.pdf).
  2. Referat przedstawiony na XX Światowej Konferencji nt. multimedia edukacyjne, hipermedia & telekomunikacja (ED-MEDIA 2008)Wiedeń, Austria, 30 czerwca - 4 lipca, 2008r. ( Konferencja AACE - http://www.aace.org ) - wydane w bibliotece cyfrowej EdITLib jako rezultat światowej konferencji nt Multimedia edukacyjne, Hipermedia & Telecommunikacja; Wydane przez Association for the Advancement of Computing in Education (AACE), Printed in USA, 2008, ISBN: 1-880094-65-7.
   • Elena CASTRILLO, José Antonio CUÉLLAR, Alicia GARCÍA De La SANTA, Fernando GONZÁLEZ, Montserrat GONZÁLEZ, Gabriel GORGHIU - Virtual Instrumentation Applied to Science Education in Primary and Secondary School. The European Project «Virtual Instrumentation Collaborating Space for Science Education», p. 5148-5152. Chesapeake, VA: AACE ( Streszczenie przedstawione na: http://www.editlib.org/p/29088 )
  3. Referaty przedstawione na Pierwszej Światowej Konferencji na temat ( http://wces2009.org ) - opublikowane w Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Tinca ALEXANDRESCU, Liliana BORCEA - Exploring Chemistry Using Virtual Instrumentation – Challenges and Successes. vol. 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 371 - 375, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4
   • Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU, Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Gabriel STATE - Using Virtual Experiments in the Teaching Process. Volume 1, Issue 1, Pages 1-2890 (2009), p. 776 - 779 ( również na: doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.138 )
   • Radu Lucian OLTEANU, Crinela DUMITRESCU, Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU - Related Aspects to the Impact of Virtual Instruments Implementation in the Teaching Process. Volume 1, Issue 1, Pages 1-2890 (2009), p. 780 - 784 ( również na: doi:10.1016/j.sbspro.2009.01.139 )
  4. Referaty przedstawione na I międzynarodowej konferencji: Edukacja wsparta komputerem (CSEDU 2009), Lizbona, Portugalia, 23-26 maja 2009 ( http://www.csedu.org/2009/index.htm ) - wydane podczas I Międzynarodowej Konferencji nt.Edukacja wsparta komputerem, Lizbona, Portugalia 23 – 26 marca 2009; Editors: José Cordeiro, Boris Shishkov, Alexander Verbraeck and Markus Helfert; INSTICC (2009); ISBN: 978-989-8111-82-1.
  5. Referaty przedstawione na V Międzynarodowej Konferencji o Multimediach i Technologiach Komunikacyjnych w Edukacji. Lizbona, Portugalia, kwiecień 22-24, 2009 ( http://www.formatex.org/micte2006 ) - wydane w “Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education (2009)” – Proceedings of the Fifth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Lisbon, Portugal, 22 - 24 April 2009; Editors: A. Méndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa González, J.A. Mesa González; Published by: FORMATEX, Badajoz, Spain (2009); ISBN for all the set: 978-84-692-1788-7.
   • Maria KORDAKI - Challenging Multiple Perspectives within E-learning Contexts: A Scenario-Based Approach for the Design of Learning Activities. vol. 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 191 - 195, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/191-195.pdf )
   • Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU, Ana-Maria SUDUC, Mihai BÎZOI - Considerations on Pupils' Feedback Concerning the Use of Virtual Experiments in Science Teaching. vol. 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 357 - 361, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/357-361.pdf )
   • Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Tinca ALEXANDRESCU, Liliana BORCEA - Exploring Chemistry Using Virtual Instrumentation – Challenges and Successes. vol. 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 371 - 375, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/371-375.pdf )
   • Wieslaw TLACZALA, Maciej MAZANKA, Marcin ZAREMBA, Alfred ZAGORSKI, Gabriel GORGHIU - Simulated Physics Experiments Developed in the frame of the VccSSe European Project. vol. 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 431 - 435, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/431-435.pdf )
   • Wieslaw TLACZALA, Marcin ZAREMBA, Alfred ZAGORSKI, Gabriel GORGHIU - Virtual Physics Laboratory for Distance Learning Developed in the Frame of the VccSSe European Project. vol. 1, 2009, Lisbon, Portugal, p. 467 - 471, ISBN Vol. I (p. 1-677): 978-84-692-1789-4 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/467-471.pdf )
   • Adina Elena GLAVA, Cătălin Cosmin GLAVA - "Najlepsze praktyki w konstruowaniu i prowadzeniu lekcji z przedmiotów ścisłych opartych na eksperymentach wirtualnych". Tom 2, 2009, Lizbona, Portugalia, str.699-704, ISBN tom II (str.681-1231): 978-84-692-1790-0 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/699-704.pdf )
   • Cătălin Cosmin GLAVA, Adina Elena GLAVA, Muşata BOCOŞ - Formatywne możliwości wirtualnych narzędzi edukacyjnych w przyswajaniu przez uczniów gimnazjum abstrakcyjnych pojęć w nauczaniu przedmiotów ścisłych". Tom 2, 2009, Lizbona, Portugalia, str. 744-749, ISBN Tom II (str. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/744-749.pdf )
   • Crinela DUMITRESCU, Radu Lucian OLTEANU, Laura Monica GORGHIU, Gabriel GORGHIU, Gabriel STATE - Using Virtual Experiments in the Teaching Process. Volume 1, Issue 1, Pages 1-2890 (2009), p. 776 - 779 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/809-813.pdf )
   • Gabriel GORGHIU, Nicolae PĂUNA, Laura Monica GORGHIU - Solving Geometrical Locus Problems Using Dynamic Interactive Geometry Applications. vol. 2, 2009, Lisbon, Portugal, p. 814 - 818, ISBN Vol. II (p. 681-1231): 978-84-692-1790-0 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/814-818.pdf )
   • Maria KORDAKI, George ALEXIOU - "Wirtualne laboratoria w kontekście dynamicznych systemów geometrycznych". tom.2, 2009, Lizbona, Portugalia, str. 879-883, ISBN tom II (str.681-1231: 978-84-692-1790-0 ( również na: http://www.formatex.org/micte2009/book/879-883.pdf )
  6. Referaty przedstawione na IX WSEAS Międzynarodowej Konferencji nt. uczenia się na odległość & zarządzania siecią (DIWB'09), Budapeszt, Wegry, 3-5 września 2009 ( http://www.wseas.us/conferences/2009/budapest/diweb/index.html ) -
   • Gabriel GORGHIU, Mihai BÎZOI, Laura Monica GORGHIU, Ana-Maria SUDUC - Aspects Related to the Usefulness of a Distance Training Course Having Moodle as Course Management System Support, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Distance Learning & Web Engineering (DIWEB '09), Budapest Tech; Published by WSEAS Press, ISBN: 978-960-474-115-1, ISSN: 1790-2769, p. 54 - 59
   • Mihai BÎZOI, Ana-Maria SUDUC, Gabriel GORGHIU, Laura Monica GORGHIU - Rates on Collaborative Platforms Activity in Multinational Educational Projects, Proceedings of the 9th WSEAS International Conference on Distance Learning & Web Engineering (DIWEB '09), Budapest Tech; Published by WSEAS Press, ISBN: 978-960-474-115-1, ISSN: 1790-2769, p. 60 - 64
  7. Referaty prezentowane na konferencjach w 2007
   • Kordaki M., Mastrogiannis A. - Ćwiczenia oparte o wirtualną przestrzeń dla nauczania pojęć geometrycznych wykorzystujących dynamiczne systemy geometryczne. V Śródziemnomorska Konferencja na temat edukacji matematycznej, Rhodos, Grecja, 13-15 kwietnia 2007;
   • Kordaki M. Gorghiu G. - VccSSe: Ένα Διαδικτυακό περιβάλλον συνεργασίας, αλληλεπίδρασης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών των θετικών επιστημών για την εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδακτική τους πράξη. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ με τίτλο: "Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη", Σύρος, 4-6 Μay 2007, ISBN: 978-960-89753-0-9, pp. 691-697;
   • Suduc A.M. - Jak wykorzystać Internet w szkole. Prezentacja w ramach seminarium kontaktowego oraz II Konferencji na temat programu Comenius 3 (Bukareszt, Rumunia - Rousse, Bułgaria), 8-12 maja 2007;
   • Tłaczała W., Gorghiu G., Zagórski A., Zaremba M. –Wirtualne Eksperymenty z Fizyki Oprakowane w Ramach Projektu VccSSe. Electronic Proceedings of VU’07 – VII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Poland, 20–23 June 2007 (http://come.uw.edu.pl/konferencja)
   • Tłaczała W., Szymański M., Gorghiu G., Zagórski A., Zaremba M. - Wirtualne Laboratoria Fizyczne - tematy wybrane. Procesy elektroniczne MPTL 12 - XII Międzynarodowa Konferencja na temat Multimediów w nauczaniu i uczeniu się fizyki, Wrocław, Polska, 13-15 września 2007 (http://www.mptl12.ifd.uni.wroc.pl/papers/49.pdf)
  8. Referaty przedstawione na konferencjach (2008)
   • Gorghiu L. M., Gorghiu G., Alexandrescu T. – Utilizarea experimentelor virtuale în predarea noţiunilor de chimie (Using Virtual Experiments for Teaching Chemistry Concepts). 3rd Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 16–17 May 2008; In: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2008, ISBN 978-973-133-294-9, p. 353-356;
   • Gorghiu G., Călin E., Gorghiu L. M. – „Călători printre stele” - un exemplu de introducere a instrumentelor virtuale în lecţiile de ştiinţe ale naturii (“Travellers through Stars” Using Virtual Experiments for Teaching Chemistry Concepts). 4th Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 22–23 May 2009; In: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2009, ISSN 2065-006X, p. 398-401;
   • Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu G. – Technical Overview of the VccSSe Web System. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Poland, 18–20 June 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - również w Postępy e-edukacji - Praca Zbiorowa Pod Redakcją Zespołu Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW», Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Polska, 2008, ISBN 978-83-7207-795-0, p. 272-277; Prezentacja na: http://www.ptnei.pl/files/9RA_2.pdf
   • Suduc A. M., Bîzoi M., Gorghiu G. – Virtual Instrumentation Environment Used in the VccSSe Project. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warsaw, Poland, 18–20 June 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - również w:Postępy e-edukacji - Praca Zbiorowa Pod Redakcją Zespołu Ośrodka Kształcenia Na Odległość OKNO PW», Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Polska, 2008, ISBN 978-83-7207-795-0, p. 364-370; prezentacja w: http://www.ptnei.pl/files/9RA_4.pdf
   • Păuna N., Gorghiu G., Gorghiu L. M. – Using Cabri Geometry II Plus for Solving Geometrical Locuses Problems. VU’08 – VIII Konferencja Uniwersytet Wirtualny, Warszawa, Polska, 18–20 czerwca 2008 ( http://vu2008.okno.pw.edu.pl/ ) - prezentacja w: http://www.ptnei.pl/files/9RA_5.pdf
   • Gorghiu L. M., Gorghiu G., Alexandrescu T., Borcea L. – Virtual Experiments for Supporting Chemistry Lessons and Demonstrations. Seventh International Symposium “Prospects for the 3rd Millennium Agriculture”. In: Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture. Vol 65, No 2 (2008), ISSN 1843-5254, p. 662 (short communication) ( również na: http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/617/636 )
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu L. M. – System VccSSe - Wielojęzykowe środowisko uczenia się i współpracy oparte o źródła wirtualne. VII Międzynarodowe Sympozjum: "Perspektywy dla III tysiąclecia rolnictwa". Biuletyn Uniwersytetu Rolniczego i weterynarii, Cluj Napoca.Horticulture. Tom 65, nr 2 (2008), ISSN 1843-5254, str.668 (krótki komunikat) ( również na: http://journals.usamvcj.ro/horticulture/article/view/623/642 )
  9. Referaty przedstawione na różnych konferencjach w 2009 roku
   • Gorghiu L. M., Gorghiu G., Alexandrescu T. – Utilizarea experimentelor virtuale în predarea noţiunilor de chimie (Using Virtual Experiments for Teaching Chemistry Concepts). 3rd Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 16–17 May 2008; In: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2008, ISBN 978-973-133-294-9, p. 353-356;
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M., Suduc A. M. – An Overview of Tutors/Teachers Activities in the VccSSe Project. International Conference: «PARSEL (Popularity and Relevance of Science Education for Science Literacy)», Berlin, Germany, 1-4 March 2009;
   • Gorghiu G., Călin E., Gorghiu L. M. – „Călători printre stele” - un exemplu de introducere a instrumentelor virtuale în lecţiile de ştiinţe ale naturii (“Travellers through Stars” Using Virtual Experiments for Teaching Chemistry Concepts). 4th Edition of International Conference «Traditions, Values and Perspectives in Educational Science», Cluj Napoca, Romania, 22–23 May 2009; In: «Tradiţii, valori şi perspective în Ştiinţele Educaţiei», Casa Cărţii de Ştiinţă Publishing House, Cluj Napoca, 2009, ISSN 2065-006X, p. 398-401;
  10. Plakaty przedstawione na różnych konferencjach w latach 2006-2009
  11. Artykuły w czasopismach branżowych
   • Tłaczała W., Zagórski A., "VccSSe - europejski projekt edukacyjny - zalozenia, cele, realizacja", Fizyka w Szkole, 1/2008, ISSN 0426-3383;
   • Gorghiu G., Bîzoi M., Gorghiu L. M., Suduc A. M., "Considerations Regarding the Advisability of the Training Modules "Virtual Instrumentation in Science Education" Organized in the Frame of the VccSSe European Project", WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 10, Volume 6, October 2009, ISSN 1790-1979;
   • Bîzoi M., Suduc A. M., Gorghiu G., Gorghiu L.M., "Analiza 1000 dni współpracy w dwóch międzynarodowych projektach edukacyjnych", WSEAS Transactions on Advances in Engineering Education, Issue 10, Volume 6, October 2009, ISSN 1790-1979;
 • Książki
  1. Dwujęzyczna książka(ang./rum.): Gorghiu G. (koordynator) - Zastosowanie wirtualnych narzędzi i przyrządów w edukacji/Aplicaţii ale Instrumentaţiei Virtuale în Educaţie, Bibliotheca Publishing House, Targoviste, 2007, ISBN 978-973-712-292-6;
 • Rozpowszechnianie w sieci
  1. Uniwersytet Valahia w Targoviste, strona internetowa Wydziału Nauki i Sztuki, Sekcja: Projekte
  2. CFIE Valladolid II - strona internetowa, sekcja: Cursos
  3. CPR Zaragoza I strona internetowa, Sekcja: Comenius 2.1
  4. CPR Gijon - strona internetowa, sekcja: Proyectos Europeos
  5. Strona Laboratorium Elektronicznego - Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
  6. RODN "WOM" Bielsko–Biała strona internetowa, Sekcja: Aktualności
  7. Babes-Bolyai University, Wydział Psychologii i Pedagogiki - strona internetowa, Sekcja: Proiecte de Cercetare
 • Inne
  1. Streszczenie Projektu VccSSe zostało zamieszczone na CD CentROPro - zbiór projektów centralnych koordynowanych przez instytucje rumuńskie (2000-2006) wydane przez ANPCDEFP Rumunia, 2007 ;  
  2. VccSSe Project - highlighted as multinational collaborative project presented at m-ICTE 2009 Conference (published in “Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education (2009)” – Proceedings of the Fifth International Conference on Multimedia & ICT’s in Education, Lisbon, Portugal, 22 - 24 April 2009; Editors: A. Méndez-Vilas, A. Solano Martin, J. Mesa González, J.A. Mesa González; Published by: FORMATEX, Badajoz, Spain (2009); ISBN for all the set: 978-84-692-1788-7);
 • Spotkanie z europejskimi nauczycielami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - wideokonferencja
  1. Plakat
  2. Program
  3. Rejestracja najlepszych chwil
 • Publikacja w ramach projektu:
     
 • Tabela czynności upowszechniania projektu.