Narzędzia pomiaru

Narzędzia ewaluacji różnorodnych aspektów procesów szkolenia i wdrożenia

Wszystkie informacje są poufne. Państwa dane są potrzebne w celach rejestracyjnych oraz w razie zaistnienia potrzeby informacji dodatkowej

Narzędzia do ewaluacji różnych aspektów / działań Projektu

Raporty z oceny:

Raport z ewaluacji zewnętrznej: