Kwestionariusz dotyczący roli wirtualnych przyrządów i systemów w klasie

Użyj nazwy użytkownika oraz hasła z platformy Moodle!

Nazwa użytkownika
Hasło