Uczestnicy

Instytucje koordynujące

Uniwersytet Valahia w Targoviste
Web page: www.valahia.ro
E-mail: rectorat@valahia.ro
Zespół projektu

Partnerzy

OŚRODEK DOSKONALENIA I INNOWACJI, VALLADOLID II
Web page: www.cfievalladolid2.net
E-mail: 47700036@educa.jcyl.es
Zespół projektu
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gijon
Web page: www.educastur.princast.es/cpr/gijon
E-mail: cprgijon@educastur.princast.es
Zespół projektu
   
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Saragossa
Web page: www.cpr1.es/portal
E-mail: cprzaragoza1@educa.aragon.es
Zespół projektu
Politechnika Warszawska
Web page: www.pw.edu.pl
E-mail: pw@pw.edu.pl
Zespół projektu
   
Regionalny Ośrodek Doskonalenia "WOM" w Bielsku-Białej
Web page: www.wombb.edu.pl
E-mail: poczta@wombb.edu.pl
Zespół projektu
Uniwersytet w Joensuu
Web page: www.joensuu.fi
E-mail: viestinta@joensuu.fi
Zespół projektu
   
Uniwersytet im. Babes-Bolyai w Cluj Napoca
Web page: www.ubbcluj.ro
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro
Zespół projektu
Uniwersytet Patras
Web page: www.upatras.gr
E-mail: rectorate@upatras.gr
Zespół projektu