Linki

Projekt PARSEL usiłuje udostępniać alternatywne materiały dla nauczycieli w celu promowania zainteresowań uczniów naukami ścisłymi zgodnie z podstawą programową. Projekt PARSEL jest finansowany przez Sixth Framework Programme - Priorytet "Nauka i społeczeństwo" - edukacja matematyczno-przyrodnicza oraz działanie koordynujące kariery zawodowe 2005