Głównym celem tego trzyletniego projektu, rozpoczętego w październiku 2006, jest zaadaptowanie, opracowanie, przetestowanie oraz rozpowszechnienie modułów szkoleniowych i strategii pedagogicznych przy pomocy wirtualnych instrumentów oraz promowanie współpracę między europejskimi instytucjami edukacyjnymi w celu utworzenia i rozpowszechnienia materiałów szkoleniowych zawierających elementy techniczne i pedagogiczne a także zastosowanie w klasie wirtualnych eksperymentów przy użyciu narzędzi ICT.

Ta praca jest finansowana przez Europejską Komisję, Edukacja i Szkolenia, Edukacja Szkolna: Socrates: Comenius
Projekt 128989-CP-1-2006-1-RO-COMENIUS-C21

Aktualności:
 • 9 - 13 września 2009: IX międzynarodowe spotkanie kkordynatorów - Cluj Napoca (Rumunia)
  Cel; zakończenie prac związanych z ewaluacją i upowszechnieniem (rok III)oraz przygotowanie ogólnego zarysu sprawozdania końcowego
 • 17 - 21 czerwca 2009: VIII międzynarodowe spotkanie koordynatorów - Bielsko-Biała (Polska)
  Cel: kontynuacja zadań związanych z ewaluacją i rozpowszechnieniem - ustalenie strategii ewaluacji zadań oraz rezultatów projektu
 • 18-22 marca 2009: VII międzynarodowe spotkanie koordynatorów - Saragossa (Hiszpania)
  Cel: kontynuacja prac związanych z fazą ewaluacji i rozpowszechniania - przygotowanie DVD z materiałami projektu (rok III)
 • 11 marca 2009: wideokonferencja z europejskimi nauczycielami przedmiotów ścisłych / Praca związana z rozpowszechnianiem / Program
 • 10 - 14 grudnia 2008: VI międzynarodowe spotkanie koordynatorów - Valladolid (Hiszpania)
  Cel: kontynuacja ewaluacji i rozpowszechniania - przygotowanie spotkania on-line z nauczycielami z Europy
 • 10 - 14 września 2008: V międzynarodowe spotkanie koordynatorów - Patras (Grecja)
  Cel: zakończenie prac związanych z fazą wrażania (rok II) oraz rozpoczęcie prac związanych z fazą ewaluacji i rozpowszechniania (rok III)
 • 18-22 kwietnia 2008: IV międzynarodowe spotkanie koordynatorów - Joensuu (Finlandia)
  Cel: kontynuacja czynności związanych z fazą wdrażania (rok II)
 • 21-25 stycznia 2007: III międzynarodowe spotkanie koordynatorów - Gijon (Hiszpania)
  Cel: zakończenie prac fazy szkolenia i rozpoczęcie prac fazy zastosowania (rok drugi)
 • 11-15 maja 2007: II międzynarodowe spotkanie koordynatorów - Warszawa (Polska)
  Cel: zakończenie prac fazy tworzenia (rok pierwszy)
 • 26-27 luty 2007   Spotkanie koordynatorów w ramach programu Comenius - Audiowizualna Agencja Wykonawcza Edukacji i Kultury - Bruksela (Belgia) , / Na spotkaniu zebrało się prawie 100 uczestników reprezentujących nowe projekty w ramach programu Comenius 2.1 (szkolenie kadry oświatowej) jak również istniejące już i nowe sieci współpracy w ramach programu Comenius
  Cel: Poinformowanie nowych koordynatorów o ogólnym i finansowym zarządzaniu projektem jak również o ich zobowiązaniach wynikających z kontraktu; wspomaganie dialogu między koordynatorami.
 • 11-15 stycznia 2007: międzynarodowe spotkanie koordynatorów - Targoviste (Rumunia) - spotkanie pierwsze
  Cel: rozpoczęcie głównych czynności związanych z Fazą Tworzenia (rok I)