Rezultaty
 1. Przestrzeń wirtualnych narzędzi
 2. Moduły szkoleniowe
 3. Materiały szkoleniowe
 4. Baza danych eksperymentów wirtualnych (wykaz eksperymentów nauczycieli)
 5. Ekspozycja eksperymentów witualnych
 6. Narzędzia pomiaru
 7. Przewodnich dobrych praktyk wykorzystania wirtualnego oprzyrządowania w praktyce szkolnej
 8. Edycja DVD z materiałami projektu (czerwiec 2009) - rezultaty projektu zarejestrowane do 15 maja 2009
   
 9. W ramach upowszechniania projektu publikacja pt: "Wirtualne narzędzia w nauczaniu przedmiotów ścisłych - doświadczenia i perspektywy"
     
 10. Efekty upowszechniania