Εργαλεία αξιολόγησης

Εργαλεία αξιολόγησης διαφορετικών όψεων της διαδικασίας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και της υλοποίησης του προγράμματος

Οι προσωπικές πληροφορίες που ερωτώνται εδώ είναι απόρρητες. Εσείς ή οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν θα αναγνωρισθούν από κανέναν. Το όνομά σας χρειάζεται για να εξασφαλισθεί αφ ενός μεν το ότι όλοι απάντησαν στις ερωτήσεις και αφ ετέρου αν χρειαστεί να ζητηθούν περισσότερες.

Εργαλεία αξιολόγησης διαφορετικών θεμάτων/δραστηριοτήτων του προγράμματος

Αναφορές αξιολόγησης

Αναφορά της εξωτερικής αξιολόγησης