Συναντήσεις και πρόγραμμα εργασιών

Targoviste (Ρουμανία)
- Ιανουάριος 2007 -
Πρόγραμμα εργασιών

Βαρσοβία (Πολωνία)
- Μάιος 2007 -
Πρόγραμμα εργασιών

Gijon (Ισπανία)
- Νοέμβριος 2007 -
Πρόγραμμα εργασιών

Joensuu (Φιλανδία)
- Απρίλιος 2008 -
Πρόγραμμα εργασιών

Πάτρα (Ελλάδα)
- Σεπτέμβριος 2008 -
Πρόγραμμα εργασιών

Valladolid (Ισπανία)
- Δεκέμβριος 2008 -
Πρόγραμμα εργασιών

Σαραγόσα (Ισπανία)
- Μάρτιος 2009 -
Πρόγραμμα εργασιών

Bielsko-Biala (Πολωνία)
- Ιούνιος 2009 -
Πρόγραμμα εργασιών

Cluj Napoca (Ρουμανία)
- Σεπτέμβριος 2009 -
Πρόγραμμα εργασιών