Συμμετέχοντες

Συντονιστικός Φορέας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ VALAHIA-TARGOVISTE
Web page: www.valahia.ro
E-mail: rectorat@valahia.ro
Ομάδα εργασίας

Συνεργάτες

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ - VALLADOLID II
Web page: www.cfievalladolid2.net
E-mail: 47700036@educa.jcyl.es
Ομάδα εργασίας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ GIJON
Web page: www.educastur.princast.es/cpr/gijon
E-mail: cprgijon@educastur.princast.es
Ομάδα εργασίας
   
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΑΡΑΓΟΣΑ 1
Web page: www.cpr1.es/portal
E-mail: cprzaragoza1@educa.aragon.es
Ομάδα εργασίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ
Web page: www.pw.edu.pl
E-mail: pw@pw.edu.pl
Ομάδα εργασίας
   
ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ "WOM" (BIELSKO-BIALA)
Web page: www.wombb.edu.pl
E-mail: poczta@wombb.edu.pl
Ομάδα εργασίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ JOENSUU
Web page: www.joensuu.fi
E-mail: viestinta@joensuu.fi
Ομάδα εργασίας
   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ BABES-BOLYAI (CLUJ NAPOCA)
Web page: www.ubbcluj.ro
E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro
Ομάδα εργασίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Web page: www.upatras.gr
E-mail: rectorate@upatras.gr
Ομάδα εργασίας