Αποτελέσματα
 1. Χώρος εικονικών εργαλείων (e-space)
 2. Ενότητες επιμορφωτικού υλικού
 3. Επιμορφωτικά υλικά
 4. Βάση δεδομένων περιέχουσα τα Εικονικά πειράματα (Πίνακας διδακτικών προιόντων που παρήγαγαν οι εκπαιδευτικοί)
 5. Εκθεση εικονικών πειραμάτων
 6. Εργαλεία αξιολόγησης
 7. Οδηγίες καλών πρακτικών για την εκπαιδευτική χρήση των εικονικών οργάνων και εργαλείων
 8. Εκδοση του προγράμματος σε μορφή DVD (ημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 2009) - αντικατοπτρίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος τα οποία είχαν καταγραφεί μέχρι τις 15 Μαίου 2009
   
 9. Τόμος Διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος με τίτλο: "Virtual Instruments and Tools in Sciences Education - Experiences and Perspectives" (Εκδοση: Αύγουστος 2009)
     
 10. Αποτελέσματα Διάχυσης