Σύνδεσμοι

Το πρόγραμμα PARSEL προσπαθεί να δώσει εναλλακτικο υλικό διδασκαλίας με σκοπό να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις Φυσικές Επιστήμες χωρίς να αποξενώνει την διδασκαλία απο τους στοχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Το πρόγραμμα PARSEL χρηματοδοτείται απο το 6ο Πλαισιο "Επιστήμη και Κοινωνία" Προτεραιότητα στις Φυσικές Επιστήμες και τη Σταδιοδρομία (Συντονισμενη Δραση 2005).