Matrix of Products - VALAHIA UNIVERSITY OF TARGOVISTE

No Lesson Name Level Area / Category Teacher Name School Keywords Final Products
1 GEOMETRICAL INTERPRETATION OF EQUATION SYSTEMS SLOVING
INTERPRETAREA GEOMETRICĂ A REZOLVĂRII UNOR SISTEME DE ECUAŢII
Upper Secondary School Maths
Algebra
Mirela Mortici Grupul Şcolar "Voievodul Mircea" Târgovişte ecuaţii, sisteme, funcţie, parabolă Experiments
Lesson plan
2 SIMPLE MECHANISMS. THE SLOPE PLAN
MECANISME SIMPLE. PLANUL îNCLINAT
Lower Secondary School Physics
Motion and forces
Cristina Calistică Şcoala cu clasele I-VIII Răcari mecanism, plan înclinat, mişcare, corp, greutate Experiments
Lesson plan
3 THE ELECTROLYSIS - A METHOD FOR OBTAINING OF CHEMICAL COMPOUNDS, METALS AND NEMETALS
ELECTROLIZA - METODĂ DE OBŢINERE A SUBSTANŢELOR COMPUSE, A METALELOR ŞI NEMETALELOR
Upper Secondary School Chemistry
Electrochemistry
Alexandra Gabriela Marinescu Liceul Teoretic "Ion Luca Caragiale" Moreni electroliză, electrozi, oxidare, reducere, electroliţi, teoria disociaţiei electrolitice Experiment
Videoclips
Lesson plan
4 THE THEOREM OF PYTHAGORAS
TEOREMA LUI PITAGORA
Lower Secondary School Maths
Geometry
Liviu Duţă Şcoala Mogoşani - Cojocaru teorema Pitagora, triunghi dreptunghic, ipotenuză, catete, teorema înălţimii, teorema catetei Experiments
Lesson plan
5 TRAVELLER THROUGH STARS
CĂLĂTORI PRINTRE STELE
Primary School Maths
Geometry
Elena Călin Şcoala Tudor Vladimirescu Târgovişte sistem solar, planete, mişcare de rotaţie, mişcare de revoluţie, direcţie de revoluţie Experiments
Lesson plan
Implementation Videoclip
6 LETţS PLAY WITH TANGRAM!
SĂ NE JUCĂM CU TANGRAM!
Primary School Maths
Geometry
Gheorghiţa Stancu Şcoala Paul Bănică Târgovişte Tangram, figuri geometrice, triunghi, dreptunghi, pătrat, cerc, tren Experiments
Lesson plan
7 GEOMETRICAL INTUITIVE ELEMENTS - INSIDE AND OUTSIDE OF A GEOMETRICAL FIGURE
ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE – INTERIORUL ŞI EXTERIORUL UNEI FIGURI GEOMETRICE
Primary School Maths
Geometry
Ana Mihăilescu Şcoala Coresi Târgovişte figură geometrică, interior, exterior, punct, linie curbă, linie frântă, semidreaptă, triunghi, dreptunghi, cerc Experiments
Lesson plan
8 WE ARE PLAYING AND RECAPING THE GEOMETRICAL FIGURES!
NE JUCĂM, RECAPITULĂM FIGURILE GEOMETRICE!
Primary School Maths
Geometry
Gabriela Răceanu Şcoala Coresi Târgovişte figură geometrică, segment de dreaptă, triunghi, dreptunghi, cerc, pătrat, lungime Experiment
Lesson plan
9 SOLVING THE "CANGURUL" GEOMETRICAL PROBLEMS USING CABRI GEOMETRY II
REZOLVAREA PROBLEMELOR DE GEOMETRIE TIP "CANGURUL" FOLOSIND CABRI GEOMETRY II
Primary School Maths
Geometry
Elena Păuna Şcoala Vasile Cârlova Târgovişte figură geometrică, triunghi, dreptunghi, cerc, pătrat, romb, Cangurul, Cabri, applet Experiments
Lesson plan
10 GEOMETRICAL FIGURES
FIGURI GEOMETRICE
Primary School Maths
Geometry
Mariana Popescu Şcoala Coresi Târgovişte figură geometrică, latură, linie frântă, linie curbă, triunghi, dreptunghi, cerc, pătrat Experiments
Lesson plan
11 SIMPLE ELECTRICAL CIRCUIT
CIRCUITUL ELECTRIC SIMPLU
Primary School Physics
Electricity & Magnetism
Liviu Pilică Şcoala Drăgăeşti-Pământeni (Măneşti-Dâmboviţa) circuit electric, sursă, generator electric, conductori, izolatori, întrerupător, becuri electrice, legare serie, legare paralel Experiments
Lesson plan