Matrix of Products - REGIONAL IN-SERVICE TEACHER TRAINING CENTRE "WOM" IN BIELSKO-BIALA

No Lesson Name Level Area / Category Teacher Name School Keywords Final Products
1 POWER FUNCTION GRAPHS AND THEIR PROPERTIES
WYKRESY FUNKCJI POTęGOWYCH I ICH WłASNOśCI
Upper Secondary School Maths
Algebra
Ewa Krańczuk IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Bielsku-Białej function graph, function course, power function, linear function Wykresy funkcji
2 BASIC COMBINATION CIRCUIT FUNCTORS (GATES)
PODSTAWOWE FUNKTORY UKłADóW KOMBINACYJNYCH
Upper Secondary School Technology
Logical gates
Wacław Kasperczyk Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Skoczowie logical function, logical gate, decoder, integrated circuit Funktory
3 THE DEPENDENCE OF METAL ELECTRICAL RESISTIVITY ON TEMPERATURE
ZALEżNOść OPORU WłAśCIWEGO METALI OD TEMPERATURY
Upper Secondary School Physics
Electricity & Magnetism
Violetta Jakubiec III Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej electrical resistivity, a linear function graph Opór właściwy