Matrix of Products - WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

No Lesson Name Level Area / Category Teacher Name School Keywords Final Products
1 OHM'S LAW
PRAWO OHMA
Upper Secondary School Physics
Electricity & Magnetism
Z. Krawczak, R. Szydłowski Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Grójcu physics Ohm's law electricity DC current electrical resistance fizyka prawo Ohma elektryczność prąd stały natężenie opór elektryczny Ohm
Lesson plan
2 MILLIKAN EXPERIMENT
DOśWIADCZENIE MILLIKANA
Lower Secondary School Physics
Electricity & Magnetism
K. Kasprzak-Matysiak, P. Szaniawski Gimnazjum im. Feliksa Kapackiego w Cendrowicach physics Millikan experiment electricity electron elementary charge fizyka doświadczenie Millikana elektryczność elektron ładunek elementarny Millikan
Lesson plan
3 MICHELSON INTERFEROMETER
INTERFEROMENTR MICHELSONA
Lower Secondary School Physics
Optics
M. Bednarski, M. Słupecki Niepubliczne Gimnazjum Aktywności Twróczej w Zielonce physics optics interference wave lenght Michelson interferometer fizyka optyka interferencja długośc fali interferometr Michelsona Michelson
Lesson plan
4 PARABOLIC MOVEMENT
RZUT UKOśNY
Lower Secondary School Physics
Motion and forces
M. Kobylińska, K. Bednarek Gimnazjum w Słupnie physics kinematics dynamics movement parabol fizyka kinematyka dynamika ruch parabola rzut ukośny Rzut
Lesson plan