Matrix of Products - WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

No Lesson Name Level Area / Category Teacher Name School Keywords Final Products
1 FRANCK-HERTZ EXPERIMENT
DOśWIADCZENIE FRANCKA-HERTZA
Upper Secondary School Physics
Electricity & Magnetism
M. Puchta, J. Gierałtowski Zespół Szkół Nr 5 w Warszawie physics Franck-Hertz experiment lamp electron current atom fizyka lampa prąd elektronowy neon Franck_Hertz
Lesson plan
2 PENDULUM
WAHADłO
Upper Secondary School Physics
Motion and forces
M. Mazanka, K. Pożyczka Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim physics mathematical pendulum wahadało matematyczne Wahadło
Lesson plan
3 GAUSS DISTRIBUTION
ROZKłAD GAUSSA
Upper Secondary School Maths
Statistics
M. Mazanka, K. Tchórznicki Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim maths distribution statistics matematyka statystyka rozkłady statystyczne Gauss
Lesson plan
4 LISSAJOUS FIGURES
FIGURY LISSAJOUS
Upper Secondary School Maths
Analysis
E. Wasilewska Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Ostrołęce maths analysis parametric equation matematyka analiza równanie parametryczne Lissajous
Lesson plan
5 PULSE COUNTERS
LICZNIKI IMPULSóW
Upper Secondary School Technology
Logical operations
L. Hinza, M. Zieliński Zespół Szkół Nr 5 w Warszawie, LXX L.O. im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie digital electronics pulse counters sequence circuit elektronika cyfrowa liczniki impulsów układ sekwencyjny Liczniki
Lesson plan
6 SHIFT REGISTERS
REJESTRY PRZESUWNE
Upper Secondary School Technology
Logical operations
L. Hinza, M. Zieliński Zespół Szkół Nr 5 w Warszawie, LXX L.O. im. Aleksandra Kamińskiego w Warszawie digital electronics shift register sequence circuit elektronika cyfrowa rejestr przesuwny układ sekwencyjny Rejestry
Lesson plan
7 LOGICAL OPERATIONS
OPERACJE LOGICZNE
Upper Secondary School Technology
Logical operations
R. Sobocińska Zespół Szkół Nr 35 w Warszawie digital electronics gates combinational circuit logic elektronika cyfrowa bramki układy kombinacyjne logika Logika
Lesson plan
8 NEWTON'S SECOND LAW OF MOTION
DRUGA ZASADA DYNAMIKI NEWTONA
Upper Secondary School Physics
Motion and forces
M. Mazanka, A. Gattner Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Mińsku Mazowieckim physics kinematics dynamics motion force Newton's laws of motion fizyka kinematyka dynamika ruch siła zasady dynamiki Newtona Newton II
Lesson plan
9 BREWSTER LAW
PRAWO BREWSTERA
Upper Secondary School Physics
Optics
B. Tomczak-Stefańska, M. Walczak Zespół Szkół Nr 5 w Warszawie physics optics wave polarization of light reflection fizyka optyka fala polaryzacja światła odbicie Brewster
Lesson plan